RSIN:
800304032

 

Adres:
Herenpark 5, 8025 AR,

Zwolle

 
 
 

Bestuur:
Voorzitter
W.J.G.M. Waanders

Secretaris/Penningmeester
Dr G.S.J. Bunnik

Lid
G.M.J. Vijftigschild

Lid
Mr. J.A.M. Hendrikx

Lid
J.M. Groot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

St. Carolus Borromeus Stichting

 

Doelstelling:

Het financieel en in ander opzicht bevorderen en ondersteunen van activiteiten op charitatief, sociaal en cultureel gebied in de ruimste zin te verstaan – en van instellingen die op dat gebied in Nederland werkzaam zijn. De Stichting laat zich daarbij leiden door de Rooms Katholieke geloofs- en levensovertuiging.


Beleidsplan:
Besteding van de rentebaten van de Stichting in de geest van de religieuzen en overeenkomstig de doelstelling.
 
Beloningsbeleid:
Het bestuur van de Stichting voert haar taken uit om niet.
   
Activiteiten:

Het financieel verslag 2017 is 4 juni 2018 vastgesteld.

Bijgedragen werd aan:

-          Dominicanenkerk Zwolle (€ 3.555)

-          Zusters onder de Bogen (€ 12.642)

-          Stichting Florentina (€ 50.000)

-          Stichting Ladamuni (€ 3.043)

-          Isala Zwolle Stiltecentrum (€ 12.318)

-          Stichting Ouderenzorg Moldavie (€ 10.000)

-          ATD Vierde Wereld (€ 2.000)

De ondersteuning over 2018 is afhankelijk van de aanvragen en de besluitvorming daaromtrentt. 

 

De staat van baten en lasten:

     
 

2017

2016

2015

 

 

 

 

Uit beleggingen

€ 201.680,00

 €   283.130,00

 €   168.430,00

Totaal Baten

€ 201.680,00

 €   283.130,00

 €   168.430,00

 

 

 

 

Bank kosten

€   33.773,00

 €    33.923,00

 €     25.785,00

Accountantskosten

€     1.951,00

 €      2.202,00

 €       3.962,00

Overige kosten

€     2.388,00

         

 €      2.606,00

 €           180,00

Totaal Lasten

€   38.112,00

 €     38.731,00

 €     29.927,00

 

 

 

 

Doelbesteding

€    93.558,00

 €    49.675,00

 €   115.000,00

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

€     71.961,00

 €   194.724,00

 €     23.503,00